Motorhistorisk samråd

Motorhistorisk Samråd:

Dansk BSA Klub har gennem mange år været et aktivt medlem af Motorhistorisk Samråd – en paraplyorganisation for et stort antal motorklubber med fokus på klassiske køretøjer hvis fornemste opgave er at fungere som myndighedsbindeled.
Formålet med Motorhistorisk Samråd er at sikre os retten til stadig at kunne befordre os på offentlig vej i eller på vores gamle køretøjer.

Som høringsberettiget hos trafikministeriet sikres en førstehåndsinformation før love og vedtægter godkendes og offentliggøres. Dette er naturligvis uhyre vigtigt da enhver ved hvor svært det er at få ændret love, der én gang er blevet lavet.
Da flere og flere beslutninger af national karakter reelt besluttes i Bryssel er det naturligvis også meget vigtigt at have fokus sydover og sikre sig, at vi ikke får påtvunget love og begrænsninger fra den kant som kan besværliggøre eller måske helt umuliggøre, at vi kan trille rundt på vores landeveje.
For at sikre denne overvågning af det Europæiske er Motorhistorisk Samråd også en aktiv del af organisationen FIVA (Federation Internationale Vehicules Anciens – som oversat til dansk betyder noget i retning af (International organisation for gamle køretøjer) en tilsvarende interesseorganisation repræsenterende mere end 750.000 medlemmer i 48 lande i og udenfor Europa.
FIVA har sit eget kontor i Bryssel og der har man en ansat hvis eneste opgave reelt er at arbejde med at sikre viden om eventuelle tiltag af interesse for vores hobby samt møde nationale repræsentanter fra de enkelte lande og derigennem sikre disse en information om netop vores holdning og indstilling til kommende lovforslag.
Vi er en kulturinstitution som påtager sig statens ansvar for at restaurere og bevare landets transportkulturhistoriske genstande for eftertiden.
Vi skal derfor ikke særbeskattes herfor men burde egentlig skattefritages og sikres bedst mulige betingelser for vort virke. I den forbindelse har FIVA (2006) udført en stor international spørgeskemaundersøgelse af vores hobbys socioøkonomiske indflydelse på samfundet.
Undersøgelsen kan ses i sin fulde udgave her og på Motorhistorisk Samråds hjemmeside men kort kan det oplyses at der årligt bruges omkring 16 mia. Euro på at restaurere og vedligeholde vores gamle køretøjer og der rent faktisk er over 55.000 mennesker fuldtidsbeskæftiget med ene og alene at behandle denne opgave. Vi udgør med andre ord et ikke uvæsentlig indtægtsgrundlag for samfundet.
Foruden FIVA arbejder Motorhistorisk Samråd også tæt sammen med de andre nordiske lande for både at holde hinanden informeret om aktiviteter eller lov-tiltag og hjælper i almindelighed hinanden med materiale og informationer på tværs af landegrænserne.
Endelig sikres klubberne gennem Motorhistorisk Samråd også såvel en arrangementsforsikring som en egentlig arbejdsgiverforsikring hvorved klubbens arrangementer sikres hvis skaden skulle ske.

Check hjemmesiden jævnligt for nyhedsbreve m.m.

 

 

Nyhedsbrevet bekræfter blot den fornemmelse, som jeg havde, nemlig at der ikke er udført ret mange vejsidesyn - og at Færdselsstyrelsens folk er gået lempeligt til opgave.
 
Desværre er der ikke tal på aldersfordelingen af de kontrollerede motorcykler.
 
Vh. Peder
Formand 
Dansk BSA Klub

 
 
Til Motorhistorisk Samråds kontaktpersoner, til fordeling og publicering
 
   Nyhedsbrev til medlemsklubberne - Marts 2024
(Udsendes til abonnenterne 1. marts 2024)
 
 
 
 
 
 
Det var ikke Politiet på BSA der mødte op til vejsidesyn i 2023, i stedet lå opgaven hos Færdselsstyrelsen. De melder klar til den kommende sæson, men der er vist ikke så meget at frygte mere.
 
 
 
 
 
 

2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn

Færdselsstyrelsens nye tiltag med vejsidesyn af motorcykler, og ministerens fokus på de mest støjende maskiner, var meget frygtet inden MC sæsonen rullede i gang i 2023. Nu har vi fået data om hvert enkelt udført syn, og resultatet vil nok overraske nogle.  
 
Motorcykelorganisationerne i Danmark, herunder Motorhistorisk Samråd, var enige om at Færdselsstyrelsens forslag til vejsidesyn var en god løsning, men mange motorcyklister frygtede hvad det ville føre til. Det der kom til at hedde Vejsidesynet, blev Færdselsstyrelsens løsning på at få kontrolleret motorcyklerne sikkerhedsmæssige og miljømæssige status, som EU krævede det. Alternativet til vejsidesyn ville have været en indkaldelse til periodisk syn, måske hvert andet år, på samme måde som vi ser det for personbilerne. Løsning blev så i stedet spontane kontroller hvor tilfældige motorcykler bliver stoppet ved vejsiden.
 
2023 blev det første fulde år med disse vejsidesyn. Gennem vores møder og samtaler med Færdselsstyrelsen, har vi fået adgang til de data der kan trækkes ud fra kontrollerne. Lad det være sagt med det samme, de danske motorcykler holder en ret høj standard, det er yderst få fejl der er fundet, og langt de fleste har blot kunne køre videre på turen efter kontrollen. Oversigten beskriver, at man gennemførte i alt 218 syn af motorcykler ved vejsiden i 2023, af disse var der blot 19 motorcykler der ikke kunne godkendes, herunder 10 styk der fik kørselsforbud, eller en begrænsning af brug af køretøjet. 172 Motorcykler var helt uden fejl, og 27 kunne godkendes med anmærkninger for visse fejl.  
 
Tager vi et dybere kig i datagrundlaget, kan vi læse lidt om hvilke typer af fejl der er blevet fundet, herunder hvor mange cykler hvor støjen har været et problem:  På de 46 cykler blev der fundet i alt 64 fejl. Deraf var knapt halvdelen fejl på lygter, lyssignaler, refleksordninger og elektrisk udstyr. Da lys og blink jo er forholdsvis nemt at kontrollere på en cykel inden man kører afsted, kan man nok have en formodning om at fejlene bunder i manglende E-godkendelse af udstyret, monterede LED lygter og den slags. Det er således nok værd at tænke på, når man opgraderer sin motorcykel.
 
Bremser, hjul, affjedring og fejl ved chassiset er der også fundet ganske lidt af. Den store fejlmængde ud over det med lys og lygter, er det man kalder for ”Miljøpåvirkning”. Med det forstår man eksempelvis støjniveauet. Blot 19 af de samlede 64 fejl er landet i kategorien ”miljøpåvirkning”. Det må siges at være langt fra den frygt der blev givet udtryk for, før sæsonen gik i gang i 2023.  
 
Alt i alt må det siges at være et ganske flot resultat. Man kan spørge sig selv, om ikke personbiler og varebiler ville klare sig en del værre, hvis de skulle kontrolleres spontant og tilfældigt ved vejsiden? Man skal nok også notere sig, at de gennemførte kontroller var alle motorcykler, det vides ikke hvordan de er fordelt mellem gamle og nye motorcykler. Det vides heller ikke hvordan man har udpeget dem der skulle kontrolleres, i princippet burde der ikke ske en selektiv udvælgelse, men det er vel næsten uundgåeligt at man har kontrolleret hvis noget så suspekt ud. Set i det lys, så er er det endnu flottere med så høj en godkendelsesrate.  
 
Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -
 
 

Hent Færdselsstyrelsens informationsmateriale om vejsidesyn og støjmåling

 Færdselsstyrelsens har udgivet to flyveblade, om henholdsvis ’Vejsidesyn af Motorcykler’ og ’Støjmåling af motorcykler’. Der beskriver de enkelt og forståeligt de krav der er, også for de ældre historiske motorcykler, og hvordan såvel støjmåling som vejsidesyn foregår.  
 
De to flyveblade kan du downloade fra vores hjemmeside, som pdf, via dette link.  
 
Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det var måske nok en anden tid, med stoppet ved en grøftekant med madpakker og termokanden. Prøv det igen den 5. juni på den Motorhistoriske Køredag.
Det var måske nok en anden tid, med stoppet ved en grøftekant med madpakker og termokanden. Prøv det igen den 5. juni på den Motorhistoriske Køredag.
 

Den Motorhistorisk Køredag 2024

 Før vi får set os om, er sæsonen 2024 i fuld gang, og aktiviteterne hober sig op i kalenderen. Vi vil her, også i år, slå et slag for at man som veteranentusiast husker på den fælles nationaldag for historiske køretøjer af en hver art. Dagen er, som de foregående mange år, sat til at være den 5. juni, også kendt som grundlovsdag eller som den mere familiært kaldes Fars Dag.
 
Du vil finde små og store arrangementer rundt om i hele landet på den dag. Nogle er arrangeret af lokale klubber, nogle af enkeltpersoner og deres venner, i andre tilfælde er der ingen arrangør, men blot en familie der har trukket veteranbilen af garagen, og kørt ud i det danske landskab med madpakken og termokanden som eneste bagage. Vi skal her opfodre til, at du gør dig dine tanker om hvad du skal den dag, for vi vil så gerne se så mange som muligt på vejene når det er motorhistorisk køredag over hele landet. Om ikke andet, så kunne du jo blot tage den til bageren efter rundstykker om morgenen, nu du har lejlighed til det. Hvis farfar skal besøges til frokost eller eftermiddagskaffen, så lad endelig hverdagsgryden stå til næste dag. Skulle du af den ene eller anden grund ikke have mulighed for at komme ud at køre den dag, så skub bilen ud i indkørslen så alle kan se den og frydes ved synet.
 
Et kryds den 5. juni i din, familiens og veterankøretøjets kalender vil vi afgjort glæde os over. Vi ses derude.