Klubben

Dansk BSA Klub.

Vi er knap 800 medlemmer i landet (over 5000 på verdensplan) alle med interesse for BSA.

Klubben blev startet i 1980 og deltagerne i denne stiftende generalforsamling nyder i dag det privilegium at være kontingent frie æresmedlemmer, alene udstyret med rettigheder men ingen pligter. Vi er en ren social klub som fortrinsvis beskæftiger os med hyggekomsammen og mindre ture i fædrelandet. Vi har intet salg eller fremstilling af reservedele til BSA, det overlader vi trygt til dem der har forstand på det.

Klubben har denne hjemside (www.bsa.dk) som sammen med vores klubblad BSANyt, fungerer som kommunikationsmiddel til medlemmerne og andre interesserede. BSANyt udkommer fire gange årligt, hvor vi reklamerer for de arrangementer vi selv står for, og de arrangementer vi kender til i årets løb. Der udkommer årligt en medlemsliste, hvori man kan se medlemmernes navne, adresser og telefornnumre - dette mest for at man nemt kan finde lidelsesfælder i lokalområdet. Vi har en række tekniske konsulenter, hvis kontaktoplysninger man finder i BSANyt, folk med større viden indenfor en konkret model, som har indvilget i at hjælpe medlemmer, der eventuelt er rendt ind i et problem de rent teknisk ikke kan hitte ud ad.

Endelig har klubben arrangeret informationsweekender tidligere med el-anlæg (Mr. Joseph Lucas forbedrede som bekendt mørket) og skrueweekender med mere almen servicering.

I kraft af, at klubben hører ind i den verdensomspændende BSA-kluborganisation, kan vi årligt deltage i et Internationalt BSA Rally af en uges varighed, et eller andet sted i verdenen. Stedet for disse arrangementer skifter mellem landene, dog med den regel at der minimum skal gå fire år mellem de oversøiske Rallies (USA, Australien eller New Zealand). Der forventes mellem tre og firehundrede deltagere i alle aldre (typisk fra omkring to til toogfirs). Her i landet har vi afholdt det internationale BSA Rally i 1983 på Langeland og 1992 i Hillerød. I 2001 afholdt vi en Summercamp i Jels, da det Internationale BSA Rally var i Australien det år. I 2005 blev Rallyet afholdt på Mors hos Jesperhus og igen i 2015 afholdt vi det internationale Rally i Danmark, denne gang i Vejen.

Er man ikke til de større udlandsture, kan man tilmelde sig til det årlige Skagen - Gedser løb i bededagsferien. Løbet er blevet holdt fast siden 1992, hver gang med start i Skagen fredag morgen (overnatning i Skagenshallen i egen slumrepose, sammen med omkring tyve middelaldrene herrer (35 - 67 år) og tidligere så man også en enkelt yngre dame. Turen slingrer sig ned gennem landet, med overnatning på et vandrehjem eller lignende til lørdag, for derefter omkring 16-tiden, at ende i den relativt afsondrede udørk, kaldet Gedser. De seneste år har vi indlogeret os på Gedser Kro for dem der måtte ønske overnatning til søndag, hvorefter alle atter trillede hvert til sit. Alt foregår på egen regning. 

At være medlem af klubben koster pt. kr. 300, - kroner om året, plus et engangsbeløb på 50,- i tilmeldingsgebyr. Kontingentet tilstræber vi at holde i ro over en årrække, og pt. viser klubbens kasse ingen behov for ændringer i opadgående retning.

Klubben er medlem af Motorhistorisk Samråd som er en paraplyorganisation for seriøse motorhistorisk interesserede klubber (biler, motorcykler, lastbiler og knallerter) i Danmark, og er derigennem medlem af FIVA som er en verdensomspændende forening med samme interesser og i øvrigt en lobbyist i Bruxelles. Motorhistorisk Samråd varetager fortrinsvis klubbernes interesser overfor myndighederne og har blandt andet hørings ret overfor trafikministeriet. Som klub mener Dansk BSA Klub at vi må stå sammen for at sikre vores hobbys fortsatte eksistensmulighed, og at det er uhyre vigtigt, at vi hører om eventuelle nye direktivtåbeligheder så tidligt, at vi har indflydelse, inden de bliver formuleret til lov i Danmark.  

Hvis du kunne tænke dig at blive medlem af Dansk BSA Klub, skal der rettes henvendelse til og opgive navn, adresse m.m., han vil så sørge for den videre tilmelding og vil tilsende dig materiale, klubblad og girokort. 


Klubbens vedtægter kan du læse her.