BSA Nyt

 

 


BSA Nyt
er klubbens officielle organ. Bladet udkommer 4 gange årligt, normalt i Marts, Juli, Oktober og December.  

Deadlines for stof til bladet er 1. Marts, 1. Juni, 1. September eller 1. December, med mindre den gamle Redacteur skriver noget andet i bladet.

Til venstre ser du et eksempel og nedenfor er der et link til enkelte artikler fra ældre udgaver. (Det er den skæve B31)

 

 

BSA Nyt 154PDF

BSA Nyt 154EPUB

 

 

Indlæg til BSA Nyt bedes sendt til redaktør:  Otto Uldum Øksenbjergvej 33 5700 Svendborg

Eller pr. mail til :