Forsiden

Kære alle.

Denne coronatid har gjort det svært at drive klub, herunder at afvikle arrangementer. Årets Skagen-Gedser Classic, som skulle have kørt næste weekend er endnu en gang blevet aflyst, ligesom forårets stumpemarkeder, vintermøder osv. heller ikke blev til noget.

Jonatan Møller-Knudsen fra Langeland postede i sidste uge på vores facebookside et veteran-møde "På Drejet" grill og cafe i Spodsbjerg, hvor der er sæsonåbning i morgen tirsdag. Jeg selv har under 5 km dertil - blot med en 45 minutters færgetur imellem. Otto fra Svendborg og Jørgen fra Skårup er med på ideen om at mødes til dette arrangement, og jeg vil opfordre alle klubbens medlemmer, der har mulighed for det, at køre en tur dertil i morgen tirsdag. Vejrprofeterne lover fint vejr, og grillen lover gratis kaffe.
Ses vi ?
link til opslaget :
https://www.facebook.com/390190038245114/posts/844105959520184/

Lørdag d. 1. maj vil jeg invitere klubbens medlemmer til en kop kaffe i det nye værksted - bliver vi mange så udenfor - og derefter en fælles køretur på Lolland. Vi mødes hos mig på Bagerstræde 11, Sandby, 4912 Harpelunde kl. 11.00. 
Af hensyn til antal kopper osv. må man gerne sende en besked/mail til mig, når du har besluttet at deltage. 

Det eneste arrangement, som ligger fast i fremtiden er årets generalforsamling på Sjælland d. 6. juni. Her håber jeg også, at der er mange medlemmer, der har lyst til at deltage.

Årets internationale rally er planlagt til begyndelsen af juli i Sigmarringen i Tyskland.  Om det bliver til noget ved jeg ikke, situationen er ikke for god i Tyskland i øjeblikket med udgangsforbud om natten osv. 

Der er en tur "Rundt om Limfjorden" i støbeskeen igen til august - hvis corona tillader det.

Ha' det godt derude, pas på jer selv, og kør en tur på BSA'en.

Peder
Sandby

  
Dansk BSA Klub

  GENERALFORSAMLING I DANSK BSA KLUB

6. JUNI 2021 I ORTVED.

 I henhold til Dansk BSA Klubs vedtægter § 1. indkaldes der hermed til generalforsamling søndag den 6. juni 2021 kl. 14.00.

Generalforsamlingen afholdes på Chr.VI's Overdrevskro, Roskildevej 513, 4100 Ringsted.

  

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
  2. Valg af referent.
  3. Formanden fremlægger årets beretning.
  4. Kassereren fremlægger regnskabet til godkendelse.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Valg til bestyrelsen :

             Paul Christensen,

            Jørgen W. Holst,

            Edmund Laursen,

            Bjarne Olsen, modtager  ikke genvalg. Afgår uden for tur.

            1 suppleant :

               Henrik G. Vestergaard.

            Revisor :

                Jørn Gaardsvig.

           

Under generalforsamlingen vil klubben være vært ved kaffe, the & kage.

Spørgsmål vedr. generalforsamlingen kan rettes til formand Peder Jensen, tlf. 40684665, eller mail

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes sendt til formandens (mail)adresse senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag kan fremsendes som mail til formanden eller som almindelig post.

På gensyn til generalforsamling på Sjælland

Peder, Sandby