Forsiden

GENERALFORSAMLING I DANSK BSA KLUB
9. JUNI 2018 I NØDAGER.

I henhold til Dansk BSA Klubs vedtægter § 1. indkaldes der hermed til generalforsamling lørdag den 9. juni 2018 kl. 14.00.
Generalforsamlingen afholdes i mødelokalet på MC Touring Clubs campingplads i Nødager på Djursland. Adressen er MC Touring Camp, Nødagervej 32 A, Nødager, DK-8560 Kolind.


DAGSORDEN

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
2. Valg af referent.
3. Formanden fremlægger årets beretning.
4. Kassereren fremlægger regnskabet til godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg til bestyrelsen :
Peder Jensen, modtager genvalg.
Niels Nielsen, modtager genvalg.
  Bjarne Olsen, modtager genvalg.
  Jørgen Madsen, modtager genvalg
            1 suppleant :
      Otto Uldum, modtager genvalg.
            Revisor :
                        Jørn Gaardsvig, modtager genvalg.
8. Eventuelt.
      

Under generalforsamlingen vil klubben være vært ved kaffe, the & kage, og til aften giver klubben dagens ret fra campingpladsens udmærkede køkken.

Spørgsmål vedr. generalforsamlingen kan rettes til formand Peder Jensen, Døjringevej 46 4180 Sorø, tlf. 40684665,

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes sendt til formandens (mail)adresse senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag kan fremsendes som mail til eller som almindelig post.

Da generalforsamlingen bliver holdt på MC Touring Club’s fine campingplads, har alle mulighed for at holde en hel weekend her sammen med mange andre motorcyklister. Så tag bare familien med, dog skal det bemærkes at biler og campingvogne ikke har adgang til pladsen.
Afregning for overnatning klarer den enkelte selv med campingpladsen. Hvis du ikke er medlem af MC Touring Club, skal du blot sige, at du skal til BSA klubbens generalforsamling.

På gensyn til generalforsamling på Djursland.
Peder, Sorø 


Lidt indtryk fra årets Skagen-Gedser tur

Besøg på det nyåbnede Gedser Røgeri. Det var en meget positiv oplevelse

 

                   

                   En konkurrence: Gæt 5 fisk                                                                              .. og den glade vinder af årets Skagen-Gedser